Fra utviklingstiltak til innovasjonskultur

Den kjente amerikanske markedsføreren Peter Drucker, sa for en del år tilbake at forretningsdrift kun har to grunnleggende funksjoner; nemlig markedsføring og nyskaping. I dag ville han nok satt nyskaping før markedsføring.

30.11.201712:12 Ann-Jorid

Mye positivt kan sies om den utviklingen vi står midt oppe i. Den nye teknologien gjør det mulig å tilfredsstille markedet gjennom å utvikle personaliserte løsninger og effektiv kommunikasjon. Den åpner for videreforedling og dermed større verdiskaping. Men den kan også ha en motsatt effekt.

Nye løsninger

Vår higen etter stadig smartere og mer motstandsløse løsninger, kombinert med det høye tempoet i den teknologiske utviklingen, gjør at standardiseringen av produkter, tjenester og opplevelser går raskere enn noen gang. El-biler er ikke lenger så grensesprengende som de var. En påskeferie i New York med familien er ikke lenger noe som får naboene til å måpe. Vi vil stadig ha noe nytt, noe smartere, noe mer spennende, og vi ønsker å komme til neste trinn i denne utviklingen kjapt. Mens vi gaper av beundring over de nye smartskoene i januar, er vi nærmest likegyldige til det samme produktet få måneder senere. Det har neppe vært kortere avstand mellom gisping og gjesping i markedet for varer, tjenester og opplevelser enn nettopp i vår tid.

Kontinuerlig innovasjon

Den emosjonelle slitasjen er enorm i mange segmenter, og derfor er også behovet for kontinuerlig innovasjon i næringslivet større enn noen gang. Det gjelder i høyeste grad også reiselivet. Skal vi klare oss i denne nye «gispe–gjespe-virkeligheten», må vi forstå kundenes individuelle behov og forventninger og ikke minst handlemønsteret deres. Kundeinnsikt og full oppmerksomhet om den individuelle gjesten er dermed i ferd med å bli helt grunnleggende forutsetninger for å lykkes. Men vi må også ta innover oss at endring er blitt en permanent tilstand. Å drive kontinuerlig innovasjon i en virksomhet, det vil si å kunne hoppe på muligheter raskt og å være forberedt på kjappe endringer, krever en god kultur i bunn. Det må være lov å teste, eksperimentere, prøve seg fram og gjøre feil. Innovasjon i reiselivet krever også samhandling mellom aktører og dermed et felles - og presist - språk vi som de ulike virksomhetene kan snakke sammen på.

Utsikt og innsikt

Skal reiselivet i Nord-Norge klare å rigge seg godt nok for endring og innovasjon, må vi definere hvilke punkter vi skal navigere etter når endringsbølgene slår innover oss. Vi må kunne navigere godt og hele tiden se etter nye løsninger. Vi tror at de to beste navigeringspunktene vi kan bruke, er kundeinnsikt og forståelse av markedstrender. NordNorsk Reiseliv ønsker å hjelpe landsdelens reiselivsbedrifter videre framover. Derfor har vi laget denne felles strukturen med strategiske retninger, personasportefølje og en rekke andre elementer. Fra nå av vil vi også legge stor vekt på å sanke relevant innsikt og dele den med våre samarbeidspartnere i Nord-Norge.

 

© stock.adobe.com
, click to open in lightbox