Fra serviceøkonomi til opplevelsesøkonomi

Det er oppleveleser som driver verdiskapingen i dagens reiseliv. Opplevelsene utløser reiselyst og betalingsvilje, og det er opplevelsene som først og fremst utgjør et reisemåls attraktivitet. Mens vi tidligere konkurrerte på å levere god service, er det blitt en selvfølge i dag. Nå konkurrerer vi på å levere de beste og mest unike kundeopplevelsene. Derfor er kompetanse på å lage gode opplevelser og forstå mekanismene bak, blitt så viktig.

30.11.201711:49 Ann-Jorid

Opplevelsesøkonomi betegner en virkelighet der opplevelser danner grunnlag for verdiskaping og innovasjon fordi de er blitt et økonomisk mål for forbrukerne, altså noe mange er villig til å betale for i seg selv. 

Opplevelsessamfunnet betegner den kollektive virkeligheten opplevelsesnæringene virker i, dvs en samfunnsform der opplevelser har en sosial og kulturell verdi for borgerne.

Opplevelsesnæringene betegner samlingen av næringsaktører som opererer i opplevelsessamfunnet og tjener penger på mekanismene i opplevelsesøkonomien.

Les mer om opplevelsesøkonomi og kunsten å designe opplevelser i publikasjonslista til forskningsprosjektet Opplevelser i Nord:

http://www.opplevelserinord.no/publikasjoner/category334.html

eller direkte i disse to bøkene

"Å skape opplevelser. Fra ok til wow" av Lena Mossberg

"Opplevelsesøkonomi. Kunsten å designe opplevelser" av Ann-Jorid Pedersen