Fra marketing til management

Endringene i det nye reiselivet påvirker i høyeste grad også markedsføringen. På grunn av individualiseringen og ikke minst teknologiutviklingen, er kundene blitt våre viktigste markedsførere. Det vi selv sier, er ikke lenger så viktig som de fortellingene som deles mellom kundene selv.

30.11.201712:08 Ann-Jorid

Det er også billigere og har ofte en større slagkraft å overlate markedsføringen til kundene på sosiale medier osv. Det betyr ikke at vi kan slippe taket, snarere jobbe på andre måter. Overgangen fra markedsføring til ledelse og koordinering (management), betyr at vi må tilrettelegge for deling av gode historier og bra kundeprat. Som leverandører og aktører i reiselivet, bør vi være kundenes beste hjelpere så de kan bli ypperlige ambassadører.

Markedsføring - før og nå

Her finner du 5 endringer vi i NNR er særlig opptatt av innenfor temaet markedsføring.

  • Fra bred markedstilnærming til fokusert differensiering

Før markedsførte en samme produkt til alle, mens nå markedsfører en forskjellige produkter til ulike målgrupper

  • Fra AIDA til kjøpskompleksitet og PMO

Før jobbet en lineært etter AIDA-modellen (Attention - Interest - Desire - Action), mens nå jobber en mer komplekst etter PMO-modellen (Previous - Marketers- Others). Nå betyr det mindre hva markedsførerens (M) sier og mesn tidligere erfaring (P) og andres erfaring (O) betyr stadig mer.

  • Fra kampanjer til always on og co-marketing

Før jobbet en med tids- og geografisk avgrensede kampanjer (eks. Sommerkampansje i Norge), mens nå jobber en mer med markedsføring året rundt og mer med alliansepartnere som bloggere, ambassadører, parnere på tvers av bransjer osv. 

  • Fra fokus på produkt til fokus på kundeverdi

Før tok en gjerne utgangspunkt i å snakke om produktets egenskaper, mens nå er fokuserer en mer på hvilke behov produktene løser for akkurat deg.

  • Fra "Nord-Norges språk" i få kanaler til "stammespråk" i mange kanaler

Før var en opptatt av å finne sin egen "tone-of-voice" i noen felles kanaler (eks. reisebrosjyre eller en nasjonal webportal), mens nå er det viktig å snakke "språket" som snakkes av uilke målgrupper som en kanskje finner jorden rundt i helt ulike kanaler som er mer relevant for dem (eks. mediene Fjell og vidde, Friluftsliv osv. for å nå Naturelsker-Nina).


Måling av innsats

Endringene får også konsekvenser for hvordan vi måler markedsinnsatsen og resultatene. Mens vi tidligere målte ankomster og overnattingsdøgn i tillegg til ulike lønnsomhetsparametre på hotell, vil vi nå også måle opplevelsesomsetning (aktiviteter) og kvalitet på kundeopplevelsen. Og mens vi tidligere var opptatt av å måle antall leads og reach, vil vi i framtida først og fremst måle engasjement og kundeinvolvering.

© stock.adobe.com
, click to open in lightbox