L

Kontaktinfo


NordNorsk Reiseliv as

Telefon
+47 901 77 500

Epost
post@nordnorge.com

It`s a different story

w

Vår vei til framtida!

I vår omskiftelige verden stiller kundene våre stadig nye krav til oss som næring. Mye tyder på at vi allerede er langt inne i et paradigmeskifte i næringslivet. Det handler om teknologisk utvikling og om en generell individualisering i samfunnet, men også om folks syn på bærekraft og etikk.

28.11.201709:51 Tore Olsen

I praksis betyr det at vi må ta i bruk nye verktøy og metoder for å lykkes. Trolig må vi også endre innstilling på mange områder.Dette har vi i NNR tatt på alvor, og her kan du lese mer om hvordan vi tolker endringene rundt oss.

Resten av denne intranettsiden dreier seg om våre nye verktøy og forslag til hvordan vi kan håndtere disse endringene sammen.

På denne siden kan du velge mellom disse menypunktene:

Viktige trender og endringer

Brand Tool Box

Innsikt og påfyll