Målgruppe: Outdoors (Inn i naturen)

Gjester som primært reiser for å være aktive i naturen.

04.12.201713:32 Ann-Jorid

Nedenfor ser du hvilke kriterer NRR mener er viktig å levere på for å treffe denne familiens behov og ønsker, både hva gjelder kommunikasjon og leveranse. Til venstre finner du også kartotekkort for hver enkelt personas i den blå målgruppen.

Målgruppe-medlemmer

 • Outdoor adventurer (Yte-Nyte-Niklas)
 • First timer (Nybegynner-Nils)
 • Leave-no-tracer (Øko-Sofus)
 • Expedition planner (Ekspedisjons-Ellen)
 • Nature lover (Naturelsker-Nina)
 • Adrenaline kicker (Adrenalin-Anders)
 • Nature specialist (Passion-Per Blå som dykkere, birdere og andre naturspesialister)

Behov

Disse gjestene reiser for å komme seg ut på tur, for å være aktive i naturen og for å oppleve landskap og naturattraksjoner de ikke har tilgang på hjemme. Det gjelder også muligheten til å komme tett på dyrelivet. De er også ofte opptatt av turfølget sitt, men følgende behov er viktigst:

Lett tilgjengelig natur og attraktive landskap rundt dem det aller meste av tiden

Disse gjestene vil bo i nærheten av naturen, helst midt ute i den, slik at de har lett tilgang på turstier, sykkelstier, hav eller vann/elv, ren luft, fin luft etc. Det kan oppleves som svært negativt å bli innkvartert i omgivelser som bærer preg av industri, sterk bybebyggelse eller steder som ikke gir inntrykk av en naturferie. (Unntaket kan være de som foretrekker å bo i byen hvor de kan kombinere turopplevelsene med urbane tilbud om kvelden. Dette er trolig en mindre gruppe.)

Informasjon og trygghet

Enkel tilgang på kart over turløyper, hvilket utstyr som trengs, anbefalinger om attraksjoner og ruter, sikkerhetsregler og alt som skal til for å ferdes trygt i et ukjent og for dem kanskje krevende terreng, er essensielt. All hjelp til planlegging og trygghet de kan få, er bra.

Være i turmodus

Disse gjestene er ute etter følelsen av å være på tur. Alt som er sporty, uformelt, praktisk og kanskje litt røft føles riktig. Stemningen på reisemålet generelt og på de aktuelle anleggene spesielt påvirker følelsen av å være i turmodus. Det gjør også de andre gjestene og vertskapet med sin tilstedeværelse, sin påkledning, sin måte å være på, hva de snakker om etc. Det unike med å være på tur i Nord-Norge bør fremheves.

Yte-nyte

Når man er på tur og har slitt for å nå et mål, er følelsen av å få belønningen viktig. Det kan skje ved en feiring på turmålet eller det kan skje når man kommer tilbake til overnattingsanlegget. Mange av disse gjestene setter stor pris på bistand til å finne gode belønninger og trenger forståelse for at belønning er viktig. En del av belønningen handler ofte om å bearbeide opplevelsen og gjennomgå innsatsen som er lagt ned. Her trenger de settinger som legger opp til en god gjennomgang / de-brief etter turen med å se på kart, lese andres erfaringer etc.

TETT På NATUREN

FORUNDRE SEG, LÆRE OM OG HØRE HISTORIER OG GÅ LITT BACK TO BASIC.

Om kartotekkortene

I kartotekkortet finner du beskrivelser på personasnivå. Det betyr at vi går enda dypere enn på familienivå. Hver personas beskrives med følgende opplysninger:

 • Hvilken travel style personasen tilhører
 • Hva slags opplevelseskategori som er mest relevant
 • Hva som ofte vil være kjerneaktiviteten eller ferieformen
 • Hvilken sesong han reiser og hva som er hovedsesongen (peak)
 • Hvor lange opphold som er typisk for dennne kundetypen
 • Hvilken betalingsvilje som er typisk for denne kundetypen
 • Hvordan han ofte booker reisen
 • Hvilke kulturelle bakgrunner man bør være særlig obs på
 • Prioritet fra A-C hos NordNorsk Reiseliv, der A har høyeste prioritet.
 • Hvilket markedsbudskap som er sentralt i kommunikasjonen
 • Viktige salgsargumenter i form av en foreslått salgspitch
 • Personasens typiske behov og ønsker for leveransen
 • Hva vil kunne begeistre denne kundetypen i leveranse og kommunikasjon
 • Hva vil kunne irritere denne kundetypen i leveranse og kommunikasjon
 • Produkteksempler fra Nord-Norge på leveranser tilpasset denne kundetypen

, click to open in lightbox