L

Kontaktinfo


NordNorsk Reiseliv as

Telefon
+47 901 77 500

Epost
post@nordnorge.com

It`s a different story

w

Målgruppe: Icons (Mås ses)

Gjester som primært reiser for å se kjente attraksjoner og naturfenomen.

04.12.201713:33 Ann-Jorid

Denne familien har noen behov som i stor grad er felles for alle lilla personaser i vår struktur. Nedenfor ser du hvilke kriterer NRR mener er viktig å levere på for å treffe denne familiens behov og ønsker, både hva gjelder kommunikasjon og leveranse. Til venstre finner du også kartotekkort for hver enkelt personas i den lilla målgruppen.

Målgruppe-medlemmer

 • Bucket lister (Bucketlist-Betty)
 • Epic seeker (Epic Eric)

Behov

Dette er de mer klassiske turistene som reiser til et sted for å ha vært der, for å se kjente attraksjoner eller for å få et enkelt avbrekk fra hverdagen. De er mer opptatt av stedet de reiser til enn å bygge flokken sin. Ofte er det par som lever sammen til hverdags som også reiser på ferie sammen, og de vil gjerne se noe nytt. Attraksjonsfokuset er som regel sterkt. Mens «Interesse og læring»-segmentet består av typisk dypdykkere, finner vi først og fremst zappere i «Klassisk»-segmentet.

Attraksjonshunger

Disse gjestene er som regel sultne på høydepunkter («best of») og de store attraksjonene og ikonene på stedet. De setter stor pris på spektakulære landskap og anerkjente attraksjoner. Mange reiser rundt med en ønskeliste over hva de vil se og hvilke attraksjoner de vil ha med seg i løpet av turen. De er villig til å ofre en del for å ha vært på bestemte attraksjoner eller ha sett bestemte landskap, dyr etc som de har bestemt seg for på forhånd.

Mest mulig på tiden vi har til rådighet

Mange av disse velger rundreiser for å få med seg mest mulig på kortest mulig tid. De blir gjerne kalt zappere da de sjelden har tid eller motivasjon til å gå i dybden på noe, men lett haster videre til neste attraksjon. Tid er kostbart for Klassikerne, og selv om de er innstilt på noe køståing, liker de det dårlig på reisemål som Nord-Norge. Her forventer de at det skal være lite mennesker og lite turistifisert i motsetning til for eksempel storbyene i Sør-Eruopa.

Organiserte reiser med avstikkere

Mange utenlandske klassikere reiser på organiserte turer fordi reisemålet føles for fremmed og ukjent. De vil være sikre på at de får valuta for pengene og at ting blir ordnet slik at de får med seg de attraksjonene de ønsker. Også mange av de som reiser på egenhånd liker å være forberedt sånn at de er trygge på at ting går glatt. De har ofte tatt ut kart og attraksjonsomtaler fra nett på forhånd, eller de reiser etter reisehåndbøker og gps-plottede ruter mellom attraksjonene. De kan oppleve det som veldig spennende å ta en liten avstikker underveis, men de vil helst vite at det venter dem en opplevelsesgevinst å gjøre det. De er altså lydhøre for tips på veien, men innenfor en viss tids- og kostnadsramme.

Mat og overnatting

Også Klassikerne stiller nå høyere krav til mat og overnattingsanlegg. De har likevel en tendens til å velge det opplagte og det som ligger i nærheten av de etablerte reiserutene pga tidspress og et ønske om enkelhet.

OM KARTOTEKKORTENE

I kartotekkortet finner du beskrivelser på personasnivå. Det betyr at vi går enda dypere enn på familienivå. Hver personas beskrives med følgende opplysninger:

 • Hvilken travel style personasen tilhører
 • Hva slags opplevelseskategori som er mest relevant
 • Hva som ofte vil være kjerneaktiviteten eller ferieformen
 • Hvilken sesong han reiser og hva som er hovedsesongen (peak)
 • Hvor lange opphold som er typisk for dennne kundetypen
 • Hvilken betalingsvilje som er typisk for denne kundetypen
 • Hvordan han ofte booker reisen
 • Hvilke kulturelle bakgrunner man bør være særlig obs på
 • Prioritet fra A-C hos NordNorsk Reiseliv, der A har høyeste prioritet.
 • Hvilket markedsbudskap som er sentralt i kommunikasjonen
 • Viktige salgsargumenter i form av en foreslått salgspitch
 • Personasens typiske behov og ønsker for leveransen
 • Hva vil kunne begeistre denne kundetypen i leveranse og kommunikasjon
 • Hva vil kunne irritere denne kundetypen i leveranse og kommunikasjon
 • Produkteksempler fra Nord-Norge på leveranser tilpasset denne kundetypen