Målgruppe: Culture (Inn i kulturen)

Gjester som reiser for å dyrke kulturinteresser, nyte kulturopplevelser og utforske lokalsamfunn.

04.12.201713:33 Ann-Jorid

Nedenfor ser du hvilke kriterer NRR mener er viktig å levere på for å treffe denne familiens behov og ønsker, både hva gjelder kommunikasjon og leveranse. Til venstre finner du også kartotekkort for hver enkelt personas i den røde målgruppen.

Målgruppe-medlemmer

 • Culture lover (Kultuelsker-Kristine)
 • Local insider (Local Life Lisa)
 • Heritage explorer (Kulturarv-Knut)
 • Modernist (Intellektuelle Ina)
 • Culture specialist (Passion-Per Rød er spesialister innen litteratur kunst, mat og historie)

Behov

Disse gjestene er generelt interessert i kultur i vid forstand, og er ofte nysgjerrige og opptatt av å se og lære mer om et emne eller et sted. De røde personasene velger å delta på en festival først og fremst for det kulturelle innholdets skyld. Eksempelvis vil de røde personasene være opptatt av å lytte til musikken under en konsert og de blir lett irritert på grønne personaser som er mer opptatt av å skravle med hverandre enn å lytte.

Noen røde personaser er svært lidenskapelige når det kommer til sin egen interesse. De reiser gjerne bort for å kunne dyrke hobbyen med god samvittighet eller for å møte likesinnede som de kan dyrke den sammen med. Andre er opptatt av å komme på innsiden av en lokal kultur og føle tilhørighet til dette stedet eller til den «lokale flokken» de finner der. Disse gjestene er såkalte «dypdykkere», og de vil kunne bruke mye tid og penger på akkurat det som interesserer dem mest.

Hos spesialistene kan interessefeltet ofte være veldig, veldig smalt. Og bommer man her, risikerer man at de er totalt uinteressert i leveransen du tilbyr. Det betyr eksempelvis at om en person er lidenskapelig interessert i bier, betyr ikke det at han vil bruke tid og penger på humler, selv om det er det du kan tilby. Høy kundeinnsikt og kundeinvolvering ofte avgjørende for å lykkes med spesialistene.

For de røde gjestene er følgende behov, samlet sett, viktigst:

Dyrke egen interesse, dykke inn i en ny verden eller mentalt påfyll

Dette segmentet er ofte opptatt av ideer, kunst og kultur, historie eller de har kreative interesser som ikke nødvendigvis lar seg fange i noe håndfast og materielt. En del av dem kan også være opptatt av å lære noe nytt eller perfeksjonere sin evne til å utføre et håndverk, et håndarbeid eller en bestemt teknikk, det være seg strikking, seilmaking, treskjæring eller matlaging.

Disse gjestene reiser for å dyrke sin egne kulturelle interesser eller for å nyte og få mentalt påfyll gjennom kulturopplevelser som musikk, litteratur, kunst etc. De ønsker ofte å lære mer, og de synes også det er fint å få bekreftet det de allerede kan og vet. Mange av dem vil bare utfolde seg innenfor den interessen de elsker aller mest. Riktige guider er eksempelvis særdeles viktig for disse gjestene. 

Å være sammen med likesinnede

Mange av disse gjestene blir nærmest litt ertet på hjemmebane for sin nerdete interesse og møter ikke alltid forståelse for den tidsbruken de helst vil ofre på hobbyen. De drømmer ofte om å møte likesinnede og andre som er minst like opptatt av et tema som dem selv. En reise som dette betyr at de kan slippe seg helt løs og utfolde seg fritt med interessen sin. Da er det viktig at de får gjøre det sammen med likesinnede og at arenaer for sosialt samvær rundt en interesse er tilrettelagt og lett tilgjengelig.

Å fordype seg, lære noe nytt og dele egen kunnskap

At det legges til rette for læring på museer og i andre institusjoner, er svært viktig. Det kan handle om å få være med inn i magasinet og se på noe spesielt, få anledning til å snakke med en ekspert, få rom for selvstudium etc etc. Det kan også handle om møteplasser og arrangement der gjesten selv kan få dele sin kunnskap, diskutere problemstillinger, spørsmål og teorier med likesinnede og kanskje legge igjen et spor etter seg til de som kommer på besøk etter han. Fordypning og læring må tas på største alvor når det gjelder denne målgruppa.

Tid og penger på interessen, mindre på mat og overnatting

Med mindre det er maten som ER interessen, er det typisk at disse gjestene bruker mindre penger på mat og overnatting, og heller mer på aktiviteter knyttet til interessen. Enklere overnatting er derfor ofte helt greit for denne målgruppa, men det er viktig å ikke bo for langt unna de stedene hvor de vil utfolde seg og dyrke interessen sin. Dersom interessen handler om et tema som inviterer til besøk på flere steder i en region, er effektive transportløsninger svært viktig.

Komme på innsiden av lokal kultur

Mange vil gjerne føle at de er på innsiden av lokalsamfunnet eller for eksempel den lokale matkulturen. Naboskapsopplevelser og kontakt med lokalbefolkningen vil være svært viktig for disse.lt i kommunikasjonen.

OM KARTOTEKKORTENE

I kartotekkortet finner du beskrivelser på personasnivå. Det betyr at vi går enda dypere enn på familienivå. Hver personas beskrives med følgende opplysninger:

 • Hvilken travel style personasen tilhører
 • Hva slags opplevelseskategori som er mest relevant
 • Hva som ofte vil være kjerneaktiviteten eller ferieformen
 • Hvilken sesong han reiser og hva som er hovedsesongen (peak)
 • Hvor lange opphold som er typisk for dennne kundetypen
 • Hvilken betalingsvilje som er typisk for denne kundetypen
 • Hvordan han ofte booker reisen
 • Hvilke kulturelle bakgrunner man bør være særlig obs på
 • Prioritet fra A-C hos NordNorsk Reiseliv, der A har høyeste prioritet.
 • Hvilket markedsbudskap som er sentralt i kommunikasjonen
 • Viktige salgsargumenter i form av en foreslått salgspitch
 • Personasens typiske behov og ønsker for leveransen
 • Hva vil kunne begeistre denne kundetypen i leveranse og kommunikasjon
 • Hva vil kunne irritere denne kundetypen i leveranse og kommunikasjon
 • Produkteksempler fra Nord-Norge på leveranser tilpasset denne kundetypen

, click to open in lightbox