Løsninger

Vi har innført tre verktøy som skal gjøre merkevareplattformen realiserbar og håndterlig. Disse er strategisk kompass, personaskolleksjon og opplevelseskonsepter.

01.12.201711:43 Ann Heidi

En felles struktur for samhandling

Kombinasjonen av disse treverktøyene gir oss en felles struktur for samhandling mellom virksomheter i landsdelen, alliansepartnere og profesjonelle kjøpere. Dette er altså praktiske arbeidsverktøy som skal gjøre det lettere for oss å ta merkevaren ut i praksis. Alle verktøyene tar utgangspunkt i en felles definisjon av kundetyper og kundebehov. .

Verktøy 1: Strategisk kompass

Dette er vårt kart og kompass som systematiserer kundetyper og kundebehov i et fellles system. Det er utviklet gjennom en 2-3 årig innovasjonsprosess der vi har kombinert både kvalitative data (intervju, analyser av presseartikler etc.) og kvantitative data (markedsundersøkelser, trender, analyser etc). Ikke minst har vi testet kompasset i praksis, diskutert med destinasjonsselskaper og bedrifte og gjort nødvendige justeringer underveis. Resultatet er et felles strategisk verkøty for hele landsdelen.

Det strategiske kompasset skal gi oss et felles referansepunkt, et felles språk og ikke minst skal det hjelpe oss å koble kommunikasjon og leveranse sammen. Det gir oss en struktur for å samhandle på tvers av geografiske områder og reisemål. Det hjelper oss å tenke på kundenes motivasjon og "reason to go" før andre segmenteringskriterier som demografi og personlighetstrekk. Det strategiske kompasset er med andre ord utviklet på bakgrunn av de sentrale prinsippene i merkevareplattformen. Oppsummert kan vi si at det strategiske kompasset er mer enn en innovativ segmenteringsstruktur, det er også et konsistent grep som gjør at vi kan lykkes med å styrke konkurransekraften vår betydelig!

Det strategiske kompasset består av følgende elementer:

  • 4 strategiske retninger. De 4 himmelretningene i kompasset representerer de dype driverne i motivasjonen og de emosjonelle behovene bak ulike reisevalg. Kompasset er bygget på en forståelse av hva som er relevant for reisemotivasjon i bestemte kontekster. 
  • 5 strategiske målgrupper. Vi har prioritert fem strategiske målgrupper som har fått hver sin fargekode. Hver målgruppe deler en del felles motivasjon og verdier som gir føringer både for hvordan vi leverer opplevelser til de (opplevelsesdesign) og for hvordan vi markedsfører tilbude våre (kommunikasjon).
  • 5 kjernefortellinger. Selv om de 5 kjernefortellingene er generelle for Nord-Norge, har de sitt tyngdepunkt innen hver av de strategiske målgruppene i form av de opplevelsesverdiene de formidler. 

Les mer om det strategiske kompasset her  og om kjernefortellingene her.

Verktøy 2: Personaskolleksjon


Pesonas er et etter hvert velutprøvd metodikk for å forstå individuelle kunder i ulike situasjoner og kategorisere dem ut fra motivasjonsbaserte trekk. Det er opprinnelig et verktøy som ble utviklet av IT-bransjen på 1990-tallet, men brukes i dag innenfor de fleste bransjer. Personas handler om å utvikle et sett med idealkunder basert på forestilte personer (kundetyper) og deres behov. I reiselivssammenheng er det "reason to go" som er det mest grunnleggende kriteriet for å skape relevante personas, derfor har vi lagt stor vekt på dette i vår utvikling av en nordnorsk personaskolleksjon.

Basert på det strategiske kompasset har vi laget en felles personaskolleksjon for Nord-Norge. Personasene er plassert under hver av de fem strategiske målgruppene. Det er et veldig praktisk orientert verktøy som hjelper oss å forstå hvilke verdier som er viktige for de ulike kundetypene og som gir tips både til tilpasninger i leveransen og til hvordan vi bør kommunisere med de enkelte kundene. 

Personasene som er utviklet er også plassert i familier. Disse er igjen knyttet til hver sin travel style og etterhvert vil de også få hver sine markedsaktivitetsplaner. Merk at mens personaser og personasfamilier er bransjens interne språk og kategoriseringsmetode, er travel styles og opplevelseskonsepter noe som skal kommuniseres ut til markedet. 

Les mer om personaskolleksjonen vår her.

Verktøy 3: Opplevelseskonsepter

Med dette verktøyet går vi enda litt lenger inn i forpliktende samhandling rundt en kundetype eller personasfamilie. Vi ser for oss 3-5 opplevelseskonsepter på landsdelsnivå som kan bidra til å bære merkevaren ut i markedet på en tydeligere måte. Disse løsningene har vi jobbet med en stund og du kan lese vår rapport om arbeidet så langt her.

I løpet av 2018 vil det kommer mer informasjon om opplevelseskonsepter som metdoe. I mellomtiden vil flere aktører og reisemål jobbe med dette verktøyet på egenhånd.

, click to open in lightbox