L

Kontaktinfo


NordNorsk Reiseliv as

Telefon
+47 901 77 500

Epost
post@nordnorge.com

It`s a different story

w

Turistundersøkelsen for Nord-Norge sommeren 2018

De feriereisende i Nord-Norge er tilfreds og anbefaler landsdelen. Særlig de norske feriereisende er tilfreds og naturopplevelser er viktigere for turistene i nord, sammenlignet med resten av landet.

18.06.201908:48 Roger Johansen

For første gang dekker Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge ALLE turister! Også de som overnatter steder som ikke fanges opp i Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin overnattingsstatistikk.

De nye regionrapportene har informasjon om totalforbruk, overnattingsmåter, tilfredshet med mer. Alle rapportene finner du på www.visitnorway.no/innsikt.

Hvem er turistene i Nord-Norge?

Norske feriereisende står for det største volumet i Nord-Norge. Det er over ni ganger så mange overnattinger registrert av norske feriereisende som det er for utenlandske feriereisende i Nord-Norge. De utenlandske feriereisende har dog et noe høyere døgnforbruk. 

De utenlandske feriereisende har et noe høyere døgnforbruk enn de norske (1305 kr. mot 860 kr.), hvilket særlig brukes på pakkereiser og transport. Likevel står de norske fremdeles for ca. 86% av de feriereisende sitt samlede totalforbruk i NordNorge, ettersom de norske feriereisende har et betydelig større volum.

Hvilke andre regioner i Norge besøker turistene i Nord-Norge?

De utenlandske feriereisende er på rundreise. Mer enn 3/4 av de utenlandske feriereisende i Nord-Norge besøker også andre regioner på sin ferie. Dette gjelder i mindre grad for de norske feriereisende, hvor en betydelig større andel forblir i Nord-Norge.

De feriereisende som er på rundreise er likeså interessant som de som kun overnatter i Nord-Norge. De feriereisende som kun overnatter i Nord-Norge i løpet av deres ferie i Norge, hadde i gjennomsnitt mellom 8-9 overnattinger. Ser man i stedet på de feriereisende som er på rundreise (men likevel tilbringer flest overnattinger i NordNorge), så har de faktisk like mange eller flere overnattinger i Nord-Norge, med mellom 8-11 overnattinger. Denne gruppen er derfor minst likeså interessant som de som kun besøker Nord-Norge på sin feriereise i Norge.

De norske gjestene i Nord-Norge besøker oftest også Trøndelag (75%), mens de utenlandske gjestene i Nord-Norge besøker oftest også Vestlandet (74%) og Trøndelag (71%). 

Hvilke aktiviteter foretar turistene seg i Nord-Norge? 

Natur har stor betydning for de feriereisende i Nord-Norge. Den største gruppen av de feriereisende i Nord-Norge er både svært natur- og kulturinteresserte. Natur er dog noe helt unikt for Nord-Norge, og vi ser derfor også en større andel av de feriereisende i Nord-Norge som kun kommer for naturen, sammenlignet med de øvrige regionene i Norge.

Fisking er en type aktivitet som er mye viktigere for turistene i nord enn i resten av landet.

Likevel er det kulturaktivitetene som bidrar med et høyere døgnforbruk. De feriereisende som er interessert i kulturelle aktiviteter har generelt et høyere forbruk enn de øvrige feriereisende. Det er derfor viktig å arbeide målrettet med de kulturelle aktivitetene som har stor betydning for de feriereisende i Nord-Norge (f.eks. det å oppleve lokal kultur, besøke
historiske bygninger og oppleve byen) og kombinere det med naturaktiviteter.


Hvordan er det egentilig å være turist i Nord-Norge? 

Nordmenn liker å dra på ferie til Nord-Norge. De feriereisende i Nord-Norge er generelt tilfreds og har en høy anbefalings-villighet, men det gjelder særlig for de norske feriereisende som har en svært høy score sammenlignet med resten av landet. Det er særlig gjestfriheten til lokalbefolkningen som driver den høye scoren.

Nord-Norge scorer også vesentlig høyere på alle tilfredshetsparameterne (unntatt handlemuligheter). De feriereisende i Nord-Norge er generelt mindre plaget av overturisme enn i resten av Norge.

Les hele rapporten på: Turistundersøkelsen for Nord-Norge sommeren 2018 (pdf)

Innovasjon Norge
Terje Rakke / Lofoten / nordnorge.com
Reiner Schaufler / Senja / nordnorge.com
Bjørn Erik Olsen / Bodø / visitbodo.com
Kristin Forsland Olsen / Tromsø / nordnorge.com
NordNorsk Reiseliv / Vadsø / nordnorge.com