L

Kontaktinfo


NordNorsk Reiseliv as

Telefon
+47 901 77 500

Epost
post@nordnorge.com

It`s a different story

w

Målgruppe-analyse for Nord-Norge

NordNorsk Reiseliv, Sommer i Nord og Arctic-365 har sammen fått utarbeidet en gjesteundersøkelse, basert på svar fra besøkende og potensielle gjester. Her ble det også spurt om hvilke målgrupper de definerer seg selv som.

11.11.201909:30 Roger Johansen

Halvparten av de som har svart har vært på besøk, hvor mange har besøkt Tromsø-regionen. Den andre halvparten har ikke besøkt Nord-Norge ennå. 

10.3 % definerer seg selv primært som målgruppen Togetherness, kalt Felleskap i rapporten.

40.6 % definerer seg selv primært som målgruppen Outdoors, kalt Naturlig påfyll i rapporten.

13.3 % definerer seg selv primært som målgruppen Culture, kalt Kultur og læring i rapporten.

25.7 % definerer seg selv primært som målgruppen Icons, kalt Det ikoniske Nord-Norge i rapporten.

10.1 % definerer seg selv primært som målgruppen Your time, kalt Balansert livsstil i rapporten.

I rapporten kan du lese hva de ulike målgruppene er interessert i, hva de gjør her, hvor mye og hva de bruker penger på, hvor fornøyd de er og forskjeller i alder, kjønn og hvor de kommer fra.