L

Kontaktinfo


NordNorsk Reiseliv as

Telefon
+47 901 77 500

Epost
post@nordnorge.com

It`s a different story

w

Skaff deg bedre kundeinnsikt

Hent informasjon og kunnskap om de ulike målgruppene, nasjonene og kundetypene!

28.11.201716:58 Ann-Jorid

Trender som endrer:

Bedre kundeinnsikt: 

Naturlig påfyll

Sinnsro og klarhet

Kultur og læring

Felleskap

EmeraldInsight: Trends in Family Tourism

Attraksjonsjakt

Innovasjon Norge: Klassiske turister

Denne oversikten oppdateres fortløpende. Tips oss gjerne om du vet av artikler som bør inn på denne listen. Sharing is caring ;)