L

Kontaktinfo


NordNorsk Reiseliv as

Telefon
+47 901 77 500

Epost
post@nordnorge.com

It`s a different story

w

Millennialer

UNDER ARBEID

14.12.201710:44 Ann-Jorid

Milllennialene er en generasjon som på mange måter utgjør en egen kultur. Derfor har de også fått sitt eget kulturfilter her.