L

Kontaktinfo


NordNorsk Reiseliv as

Telefon
+47 901 77 500

Epost
post@nordnorge.com

It`s a different story

w

Kundereisemodellen

En metode for å synliggjøre viktige kontaktpunkter med kunden i forkant, under og etter kundereisen.

07.12.201814:32 Lena Nøstdahl

Hensikt

Kundereisen som metode er et nyttig verktøy for å bli bevisst kundens opplevelse gjennom alle de ulike elementene som inngår i tjenesten/produktet/leveransen.  

I tillegg synliggjør det viktige kontaktpunkter mellom deg og din gjest, i forkant, under og etter kundereisen.

Metoden identifiserer raskt flaskehalser og viser høydepunkter i en god og helhetlig kundeopplevelse, samt avdekker "hull" mellom de ulike leveransene i en totalopplevelse.  

Metode

Dette dokumentet viser en enkel metode for hvordan faktisk jobbe med kundereisen. En steg for steg beskrivelse med praktiske eksempler. 

Lykke til!! 

Kundereisemodellen