L

Kontaktinfo


NordNorsk Reiseliv as

Telefon
+47 901 77 500

Epost
post@nordnorge.com

It`s a different story

w

Opplevelsesutvikling

Her kan du laste ned inspirerende og nyttige hefter du kan bruke i din bedrift.

21.08.201811:26 Roger Johansen

Forskningsprogrammet "Opplevelser i Nord" har hatt en stor betydning for kunnskapsgrunnlaget til reiselivsnæringen. Dette er gjort tilgjengelig av gjennom en rekke kunnskapshefter innen opplevelsesutvikling. Heftene baserer seg bl.a. på forskningsarbeid hvor flere av reiselivsbedriftene i "Innovative Opplevelser" har bidratt som forskningsobjekt og pilotbedrifter.

Last ned heftene hos Innovative Opplevelser.

Ernst Furuhatt / Visit Bodø