L

Kontaktinfo


NordNorsk Reiseliv as

Telefon
+47 901 77 500

Epost
post@nordnorge.com

It`s a different story

w

Fra mer til bedre

Tenk deg en bugnende buffet fyllt av mat fra den ene enden til den andre, der det ene fatet avløser det andre. ja, så mye mat er det på bordet at du forstår at en stor andel av godsakene vil måtte kastes fordi dere som er gjester aldri vil klare å spise opp alt. Tanken gjør deg mett, kanskje til og med litt kvalm. Noe er i ferd med å endre seg. Vi blir ikke lenger så imponert av overflod og for mye av det gode. Vi vil ha livet i passe porsjoner, balanse og kvalitet er blitt viktigere enn kvantitet.

30.11.201712:05 Ann-Jorid

La dette overflødighetshornet av en buffet være et bilde på hvordan holdningene og verdiene våre har begynt å bevege seg i en ny retning, bort fra ren nytelse til kvalitetsfokus og etisk tenkning. Denne tankegangen gjelder egentlig på mange fronter i vår tid. Vill vekst uten tanke på natur og lokalmiljø, er ikke lenger noe mange reisende ønsker å være med på. Sånn sett handler bærkraft også om kvalitet. Samtidig endrer også selve kvalitetsbegrepet seg. Balanse, etikk og mening er i ferd med å bli viktige elementer i kvalitetsoppfattelsen. 

Mye tyder på at denne tenkningen vil spre seg og forsterke seg i åra som kommer. Folk forstår at vi må sette begrensninger, og de fleste ønsker også å bidra til en bærekraftig utvikling. Stadig fler velger da også å betale mer for ferieopplevelsene sine for å få kvalitet og for å slippe bismaken masseturisme eller ikke-bærekraftig turisme gir. Pris er altså ikke lenger den viktigste konkurransefaktoren i alle segmenter.

Å levere bedre i stedetfor mere, handler i stor grad om kundetilpasning. Dette begrepet betyr at man må tilpasse, kanskje til og med skreddersy, en leveranse til den enkeltes kundes særskilte behov og ønsker. I reiselivet snakker vi gjerne om "masseskreddersøm" eller "kundetilpasset masseproduksjon". Det betyr at vi lager systemer for å levere opplevelser og servicetjenester med høy kundetilpasning, samtidig som det ligger noen standardløsninger i bunn for å gjøre det hele lønnsomt. Å klare å kombinere standardløsninger med skreddersøm, er altså en av veiene til økt lønnsomhet.

Individualiseringen i samfunnet kombinert med utbredelsen av ny teknologi, driver også denne utviklingen videre. Tidligere var reiselivet i stor grad dominert av såkalte "blockbusters" eller fyrtårn som alle måtte se og som dermed fungerte som magneter for hele reiselivet. I dag er vi blitt mer kresne. Vi vil ha det som passer oss, og vi er i stand til å finne både sære opplevelser og smale grupper av likesinnede på nettet. Det det som var store attraksjoner tidligere, er ikke nødvendigvis like interessant for de store volumene i dag. Samtidig oppstår det helt nye interessefelt. Vi får nisjetilbud innenfor de fleste områder, og derfor snakker vi nå heller om "den lange halen" av tilbud som samlet sett gir større verdiskaping enn ett eller to fyrtårn. Nisjene strukturerer markedet og grupperer mennesker i interessefellesskap som vokser seg store og deretter deler seg i mindre nisjer over tid. Sykkelturisme har for eksempel gått fra å bli forstått - og behandlet - som én nisje til minst 10 ulike nisjer. Nisjifiseringen er en kontinuerlig prosess, og det handler om å kunne lese utviklingen. Det gjør man best gjennom å forstå de ulike kundene.

Her er det også viktig å forstå at når vi snakker om nisjer, betyr ikke det nødvendigvis små markeder og få kunder. Nisjer kan være kjempestore, som for eksempel fuglekikking som kan virke smått her hjemme, men som har flere titalls millioner aktive utøvere på verdensbasis. Mange av disse reiser og bruker mye penger og tid på unike opplevelser.  

Dagens reisende vil altså dyrke egne interesser og kjenne tilhørighet til kulturer av likesinnede. Det morsomste her er kanskje at ingen ressurs er for liten og unnseelig til at ganske mange ute i verden er interessert i den. Det gjelder bare å finne de riktige kundene. 

© stock.adobe.com
Sunnhet og etisk mat