Strategisk kompass for Nord-Norge

Her finner du det strategiske kompasset for Nord-Norge. Det er grunnlaget for å kunne operasjonalisere strategien og realisere merkevareplattformen. Her finner du også den engelske versjonen av kompasset, med målgrupper og tilhørende personas.

05.12.201712:59 Ann-Jorid

Hva er strategisk kompass?

Det er et verktøy som skal hjelpe oss å operasjonalisere strategien. Kompasset forteller hvilke målgrupper vi satser på, hva som er deres "reason to go" og hvordan de enkelte målgruppene står i forhold til hverandre. Det gir også en struktur for å plassere nye personas.

Hvorfor et slikt verktøy?

  • Det hjelper oss å koble kommunikasjon og leveranse.
  • Det gir oss en struktur for å samhandle på tvers av geografiske områder og reisemål.
  • Det hjelper oss å tenke på kundenes motivasjon og "reason to go" før andre segmenteringskriterier som nasjonalitet, alder, personlighetstrekk osv.
  • Det gir oss et felles språk med presise begreper knyttet til kundenes motiv, hvilket gjør det lettere å fokuser på kunden.

Hva kompasset består av:

De 5 himmelretningene i kompasset representerer de dype, emosjonelle driverne for reisemotivasjonen. Dette skiller vårt kompass fra en del andre segmenteringsverktøy som ofte tar utgangspunkt i personlighetstrekk og forbruksvaner. Vårt kompass bygger på en forståelse av hva som er relevant for reisemotivasjonen eller "reason to go" som vi gjerne kaller det. Vi forsøker derfor alltid forstå kundetypene våre i en sosial kontekst for reisen, da reisefølget påvirker både motivasjon og handlingsmønster hos en reisende. 

Retningene er:

  • Å være en del av noe større enn seg selv (Nord)
  • Å strekke seg mot noe (Øst)
  • Å bli en bedre versjon av seg selv (Sør)
  • Å trygge sitt ankerfeste (Vest)
  • Å reise for å se kjente attraksjoner (Origo)

Familiene er plassert der de passer best i kompasset, det vil si i skjæringspunktet mellom to retninger som de alltid trekkes mot. Den lilla familien befinner seg på en måte i sentrum for alle retninger. 


5 kjernefortellinger. 
Selv om de 5 kjernefortellingene er generelle for Nord-Norge, så har de sitt tyngdepunkt innen hver av de strategiske målgruppene i form av de opplevelsesverdiene de formidler. (lenke til kjernefortellingene)

5 strategiske målgrupper. Vi har definert fem strategiske målgrupper som har fått hver sin fargekode. Vi liker å kalle disse målgruppene familier. Hver familie har familiemedlemmer som deler en del sentrale verdier og motiv for reisen. Kompasset og fargekodene skal tydeliggjøre hva slags opplevelser vi tilbyr og leverer til de ulike familiene, og hvordan vi best kan kommunisere med dem. 

Figur 1: Strategisk kompass med målgrupper og tilhørende personas (norsk)

Figure 2: Strategic compass with target groups and associated personas (english)