Personaskolleksjon

Her finner du de nordnorske målgruppene. Hver enkelt persona er knyttet til en målgruppe som igjen har sin merkevarehistorie. Målgruppene har hver sin plass i det strategiske kompasset. Slik henger alt sammen.

28.11.201716:03 Ann-Jorid

Personas under målgruppe Togetherness (Tid i lag)

Personas under målgruppe Outdoors (Ut i naturen)

Personas under målgruppe Your time (Tid til deg sev)

Personas under målgruppe Culture (Inn i kulturen)

Personas under målgruppe Icons (Må ses)

Oversikt over vårt Strategiske kompass med målgrupper (Strategic compass and target groups)

Figur 1: Målgrupper og tilhørende personas (norsk)

Figure 2: Travels styles and associated personas (english)

Figur 3: Skjema for prioritering av personas, sesong og geografisk marked