Hvilke kulturfiltre bør du være oppmerksom på?

I det nye systemet tilnærmer vi oss kundene gjennom motivasjon (reason to go), reisekontekst og behov i fasene før, under og etter oppholdet. Det gjør vi fordi de tradisjonelle demografiske kriteriene er blitt for grovmasket og fordi de sier oss alt for lite om hva som skal til for å lykkes med leveranse og kommunikasjon.

05.12.201716:48 Ann-Jorid

Det er likevel slik at de kulturelle forskjellene mellom eksempelvis en norsk Familie-Finn og en kinesisk Familie-Finn vil kunne være veldig store. Derfor opererer vi med kulturfiltre som vi etter behov legger på de ulike personasene. Under finner du et knippe relevante kulturfiltre fra noen ulike markeder. Her finner du en oppsummering på hva som er relevant i leveransen for gjester fra ulike kulturer og nasjoner. 

Under fanen Nordnorsk Academy kan du lese mer om hvert land og finne artikler og annen relevant kunnskap for å fylle på innsikten din om de enkelte nasjonene:

Frankrike

Kina

Japan

USA

Russland

Sverige


Tyskland

Spania

Millenialer

, click to open in lightbox