Nord-Norges fem travel styles

Våre 5 ulike måter å reise på er definert av de ulike personasfamilienes motiv og behov, og har dermed korresponderende farge med disse. Travel styles er altså løsningen på hvordan vi kommuniserer tilbudene våre ut i tråd med det strategiske kompasset. De fem valgene skal gjøre det lettere for de ulike kundetypene å finne sitt optimale Nord-Norge uten å måtte lete for mye i det store havet av produkter og tilbud.

05.12.201713:04 Ann-Jorid

Travel styles skal kommuniseres ut og til kundene, og for at de skal fungere optimalt, bør produkter og tilbud helst tagges direkte mot tilhørende travel style. Filer av de ulike travel styles kan brukes i egen markedsføring og fås hos NNR ved forespørsel. Se også hvordan dette er gjort på Svalbards nye nettsider: Hvilken type reisende er du?

Reisestilene er først og fremst basert på utvalget av innhold, men også gjennom riktige bilder, språk, historier og vektlegging av budskap. De skal dermed både hjelpe de ulike kundene å navigere og finne sin optimale versjon av Nord-Norge som reisemål og oss å være mer systematiske i kommunikasjonen ut.

GRØNN  -  TOGETHERNESS (Tid til deg)

Bak den grønne reisestilen, ligger de grønne personasene. Det som er et sentralt felles trekk for denne familien, er behovet for å bygge relasjoner med hverandre, dyrke fellesskapet og skaffe seg felles minner. Under "Togetherness" ligger tilhørende opplevelseskategorier som vil være særlig relevante for den grønne familien (se første bilde til venstre).

BLÅ   -  OUTDOORS (Ut i naturen)

Bak den blå reisestilen, ligger de blå personasene. Det som er et sentralt felles trekk for denne familien, er kjærligheten til naturen og behovet for å oppleve flotte landskaper og bruke naturen aktivt. Under "The great outdoors" ligger tilhørende opplevelseskategorier som vil være særlig relevante for den blå familien (se andre bilde til venstre).

Her har vi jobbet med et opplevelseskonsept tidligere, www.northernbirding.no som et eksempel på reisestil for målgruppen, da for personas Naturbasert spesialist (birdere).

GUL  -  YOUR TIME (Tid til deg)

Bak den gule reisestilen, ligger de gule personasene. Det som er et sentralt felles trekk for denne familien, er behovet for å ro og hvile, å pleie seg selv og lære hvordan de kan få en mer balansert livsstil. Under "Balanced lifestyle" ligger tilhørende opplevelseskategorier som vil være særlig relevante for den gule familien (se tredje bilde til venstre).

Her har vi jobbet med et opplevelseskonsept tidligere, www.northerntimeout.no som et eksempel på reisestil for målgruppen, da for de fire personas som hører til her.

RØD  -  CULTUR (Inn i kulturen)

Bak den rød reisestilen, ligger de røde personasene. Det som er et sentralt felles trekk for denne familien, er behovet for å utforske den lokale kulturen eller å dyrke lidenskaper knyttet til særegne interesser innenfor kultur, historie, mat osv. Under "Local living" ligger tilhørende opplevelseskategorier som vil være særlig relevante for den røde familien (se fjerde bilde til venstre).

Her har vi jobbet med et opplevelseskonsept tidligere, www.northernculture.no som et eksempel på reisestil for målgruppen, da for et par av de personas som hører til her.

LILLA -  ICONS (Må ses)

Bak den lilla reisestilen, ligger de lilla personasene. Det som er et sentralt felles trekk for denne familien, er behovet for å besøke kjente attraksjoner eller naturfenomen de allerede har hørt om og som kanskje har stått på ønskelista deres lenge.

Under "Icons" ligger tilhørende opplevelseskategorier som vil være særlig relevante for den lilla familien (se femte bilde til venstre).


, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox