L

Kontaktinfo


NordNorsk Reiseliv as

Telefon
+47 901 77 500

Epost
post@nordnorge.com

It`s a different story

w

Hvordan kommunisere ansvarlig?

Det kan være vanskelig å vurdere hvilket bilde, tekst eller film man skal velge, når man jobber med ansvarlig markedsføring. Vi har derfor laget et liten sjekkliste over spørsmål man kan spørre seg selv før man velger:  

28.02.202012:15 Lena Nøstdahl

 Ærlighet og troverdighet:  

 1. Har du rettigheter til å bruke bildet/filmen? Er det innafor intensjonen til eks. en bildebank
 2. Har du kreditert det riktig? Fotograf, rett sted og eier av foto med/uten link?
 3. Er det manipulert? Er det naturlige farger? Er det rett størrelsesforhold eks. høyde på fjell?
 4. Fremstiller det virkeligheten på destinasjonen?Er det et utsnitt fra et sted som utgjør bare bitteliten del av helheten eks. den eneste trehusbebyggede gata i en ellers betongbebygget by? Fremstilles det en opplevelse som gjesten ikke vil finne igjen i virkeligheten? Eks. nordlysbilder med veldig laaaang lukkertid. Eller bare solskinnsbilder uten noen med overskyet. Kan vi innfri og levere på dette? Fortell gjerne om forutsetningene for bildet. Vær ekte og ærlig.
 5. Kan det misforstås? Kreves forhåndskunnskap for å forstå, som målgruppen kanskje ikke har forutsetninger for? Kan det gi uheldige slagsider? Vanskelighetsgrad for turmål eks. toppturbilder kan tolkes veldig forskjellig. Kulturelle settinger og humor kan også tolkes feil. Understøttende tekst kan bidra til å minske misforståelser, forklare og henvise.

Målgruppe og historiefortelling:

 1. Hvem er målgruppen for bildet/filmen? Tenk gjennom hvilke personas som du ønsker å treffe med det. Det kan være flere aktuelle personas, men samme bilde kan ikke treffe alle. Hvem er rette gjester?
 2. Hva er budskapet? Hva ønsker du at mottaker skal sitte igjen med av inntrykk?
 3. Hvilken kanal egner det seg for? Tenk at du må være treffsikker og velge kanal ut i fra målgruppen. Da må det kanskje være ulike kanaler til ulike målgrupper og ulike budskap.
 4. Skaper det reiselyst for rett gjest? Er det et «godt bilde»? Bidrar det til å øke stedets attraktivitet? Hvem er det som inviteres her? Er dette relevant for ønsket formål? Eller kan det være litt for mye «på sida», og dermed forstyrre det du ønsker egentlig har lyst å fortelle.
 5. Hva ønsker du egentlig å oppnå med det? Kan det ha uheldige effekter for destinasjonen og opplevelsen? Tåles det mer besøk der? Har destinasjonen gjort valg som påvirker dette? Når kan de komme (eks. rett årstid)? Er det rigget «kjøpbare» opplevelser i kjølvannet?
 6. Understøtter dette lokale strategier? Hva er lokale ønsker og behov? 

Forberede gjesten, fremme hensynsfull og sikker atferd:

 1. Er det i tråd med bransjestandarder?
 2. Formidler «våre» verdier og hva vi forventer av gjesten? Tenk på eks. slitasje av natur, forbruk av energi, hensynsfullhet, signaleffekt osv. Ønsker lokalsamfunnet å bli framstilt slik?
 3. Kan det oppfattes som for risikofylt? Her kommer valg av målgruppe sterkt inn. For noen gjester kan noe virke skummelt eks. First timer eller Buckelister. Kanskje ønsker vi ikke at disse skal delta på en krevende aktivitet. For andre gjester er risikoelementet en viktig del av opplevelsen, eks. Outdoor adventurer og Adrenaline kicker.
 4. Bidrar det til ønsket adferd? Bruk av lokal guide, gå på sti, sikkerhet først, hensynsfull framferd, ta vare på søppel, bruk offentlige transport og toaletter, teltplasser osv.  
 5. Er det særlige hensyn som må tas? Kulturelt sårbare lokalsamfunn og urfolk. Arter som ikke tåler forstyrrelser eller tråkk. Eks. se-en-same, uheldig fremstilling av folk, nærbilde av isbjørn, dorull, fricamping, avsløre hekkelokaliteter for trua arter, vernebestemmelser osv. 
 6. Bidrar dette til økt bærekraft? Miljømessig, sosialt og langsiktig lønnsomt.
 7. Skal du geo-tagge? Er det hensiktsmessige å vise nøyaktig posisjon? Er stedet tilrettelagt for økt trafikk? F.eks. En fjelltopp som blir krevende i dårlig vær kan kanskje likevel postes om det kommuniseres som et heftig flott stolt fjell?


Lena Nøstdahl
Mats fotograferer smellvakre Svolvær fra Thon Hotel Svolvær
CH
Obs! Personene på bildet virker nærmere breen enn de faktisk er.
Viktig å gi relevant info, for å unngå uønsket adferd
Ulike bilder for ulike målgrupper
Ulike bilder for ulike målgrupper
Kristin Folsland Olsen
På sykkelsti og med hjelm
Helgeland Reiseliv
Følg rettningslinjer på sikkerhet