L

Kontaktinfo


NordNorsk Reiseliv as

Telefon
+47 901 77 500

Epost
post@nordnorge.com

It`s a different story

w

Bacheloroppgave om ansvarlig markedsføring

Ny bacheloroppgave om den ansvarlige markedsføringens bidrag til bærekraftig reiseliv

01.01.197000:00 Lena Nøstdahl

Prosjektet ansvarlig markedsføring har hatt den glede av å ha med Bodø jenta Nina Therese Mortensen (23 år) som har tatt sin bachelor i økonomi og ledelse ved Nord Universitet. Nina var med i oppstartsfasen av prosjektet og har skrevet sin bacheloroppgave om anvarligmarkedsføring sitt bidrag til bærekraftig reiseliv. 

Sammendrag av oppgaven

Turisme har vært i stort fokus den siste tiden, og det er stadig en økning i antall besøkende av opplevelser, noe som kan føre til overturisme. Dette gjør at behovet for ansvarlig markedsføring har økt betraktelig. Bedrifter og destinasjoner må nå i større grad endre markedsføringen sin, slik at den skjer på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Formålet med oppgaven har vært å vise hva som menes med ansvarlig markedsføring, hvordan det kan brukes i sosiale medier, og hvorfor det har blitt et så viktig begrep i bærekraftig reiseliv. For å undersøke dette kom jeg fram til følgende problemstilling: Hvordan kan ansvarlig markedsføring (spesielt i sosiale medier) bidra til bærekraftig reiseliv?

Problemstillingen ble spesifisert i to forskningsspørsmål:

  1. Hvordan kan ansvarlig markedsføring bidra til bærekraftig reiseliv
  2. Hvordan bruke sosiale medier i markedskommunikasjon, i arbeid med ansvarlig markedsføring.

For å svare på problemstillingen har jeg basert min litteratur på ansvarlig markedsføring, bærekraftig reiseliv, sosiale medier, forbrukeratferd og personas. De empiriske dataene er basert på kvalitativ metode og data fra piloten som jeg har brukt i min case. Jeg har brukt casestudie som undersøkelsesmetode, og har gjennomfør seks intervju med informanter fra et pilotprosjekt på Vega og Innherred. Etter å ha analysert resultatene fra datainnsamlingen, og sammenlignet med teori, kan hovedfunnene mine oppsummeres på denne måten: Bærekraftig reiseliv er når en møter dagens behov, uten å ødelegge for fremtidige generasjoners behov. Og det er viktig å se på bærekraft og lokalsamfunnet sine ønsker når en markedsfører seg, for at dette skal gjøres på en ansvarlig måte.

Oppgaven er vedlagt