L

Kontaktinfo


NordNorsk Reiseliv as

Telefon
+47 901 77 500

Epost
post@nordnorge.com

It`s a different story

w

Innovasjonsprosjekt ansvarlig markedsføring

I dette prosjektet skal vi utvikle og teste ut nye arbeidsmetoder og praksis for ansvarlig markedsføring

03.01.202009:34 Lena Nøstdahl

Ansvarlig turisme vil bli et sentralt konkurransefortrinn i tiden framover med sterk internasjonal vekst innen reiselivsnæringen. Pilotprosjektet har som mål å utvikle nye verktøy og teste hvordan ansvarlig markedsføring kan gjennomføres i praksis. Vega er pilotkommune. 

Les mer her

Ernst Furuhatt