L

Kontaktinfo


NordNorsk Reiseliv as

Telefon
+47 901 77 500

Epost
post@nordnorge.com

It`s a different story

w

Ansvarlig markedsføring i NordNorsk Reiseliv

NordNorsk Reiseliv har et særlig ansvar for å utøve ansvarlig markedsføring. 

23.10.201914:25 Lena Nøstdahl

NordNorsk Reiseliv (NNR) har et særlig ansvar for å utøve ansvarlig markedsføring da selskapet allerede ved etablering fikk en sentral rolle i utviklingen av landsdelen som en helhet. 

Vårt mandat: 

Vi skal etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårs reisemål, gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter, til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge.

I et marked med 1,4 milliarder internasjonale reisende som søker nye drømmedestinasjoner, må vi være mye mer selektive på hvem vi ønsker å invitere som gjest og ikke minst være bevist hva vi ønsker at turismen skal bidra med lokalt. 

Vi må ha en langsiktig strategi som er utarbeidet nedenfra og opp, som involverer og engasjerer både lokalbefolkningen, så vell som relevante næringsaktører i og utenfor det tradisjonelle reiselivet. 

NNR har en visjon om å være ledende på opplevelsesbasert verdiskaping og en kjerneverdi på at alt vi gjør skal bidra til en trippel bunnlinje (økonomisk, sosialt og miljø). Dette er tatt videre ned i vår  merkevarefilosofi om at verdiskaping gjennom opplevelser gir mest, kundeorientert innsats og kundereisebaserte løsninger tar oss lenger og at kundene er våre viktigste markedsførere.  

NNR har utviklet ett nytt tankesett med prinsipper framfor planer, motivasjon framfor demografi og geografi, kundetilpasning framfor standardløsninger, strategiske fortellinger framfor slagord og egenbeskrivelser, kundene og påvirkerne som de viktigste markedsførerne og verdier vi kan står for over tid framfor kjappe gevinster. 

Vi har utviklet et strategisk kompass som gjør oss i stand til å navigere og ta kloke strategiske beslutninger på hvilke gjester vi skal prioritere. Vi har også valgt å utvikle et personas-galleri som er et av nøkkelverktøyene for å identifisere de mest verdifulle gjestene altså rett gjest, på rett sted, til rett tid.    

Vi må derfor større ansvar for at det er samsvar mellom det som leveres av opplevelser er det som kommuniseres ut. 

Vi skal endre måten vi jobber på:

 • Tenke på turisme som en ressurs og ikke et mål i seg selv, men et middel til å skape gode lokalsamfunn.
 • Søke et tett samarbeid med destinasjonsledere og lokalsamfunn for å skape langsiktige fordeler av reiselivet, både for næringsaktører og innbyggere.
 • Bryte ut av turismesiloen ved å invitere flere inn til å bidra, men også ansvarliggjøre bredere.
    Lena Nøstdahl
    Trond Øverås presenter ved internsamling 2019
    Jenny Hoff
    Presentasjon av Strategisk kompass 2018
    Roger Johansen
    Strategiarbeid med referansegruppen 2019

    Strategisk kompass og personas