L

Kontaktinfo


NordNorsk Reiseliv as

Telefon
+47 901 77 500

Epost
post@nordnorge.com

It`s a different story

w

Hvilken rolle har fremtidens destinasjonsledere?

Turisme bør ikke betraktes som en isolert sektor, men som en del av hele samfunnet.

02.10.201910:04 Lena Nøstdahl

Dagens destinasjonledere bør ikke bare lede destinasjonsmarkedsføringen, men også være strategiske ledere innen destinasjonsutvikling, noe som krever at de både er pådrivere for, og koordinerer en ønsket destinasjonsutvikling, innenfor rammen av en felles overordnet strategi for destinasjonen.

ATTA har laget en reflektert og interessant artikkel med dette som tematikk. Her kan du lese hele saken (på engelsk).

    ziggi_wantuch_hammerfest_turist_as_hammerfest